PROCEDURE FOR LEASING PROPERTY IN VIETNAM

PROCEDURE FOR LEASING PROPERTY IN VIETNAM

Theo luật nhà ở Việt Nam sửa đổi, từ tháng 7 năm 2015, người nước ngoài có quyền sở hữu tài sản trong tối đa 50 năm

Happy Valley - first residential project opposite to golf course and Scenic River in Phu My Hung

Happy Valley - first residential project opposite to golf course and Scenic River in Phu My Hung

Nằm ở trung tâm của Phú Mỹ Hưng, Happy Valley là địa điểm thuận tiện để thưởng thức các nhà hàng, mua sắm…